Definitief Ontwerp

Het Veldaanzicht

BEAR Architecten

Wij zijn gewoon doorgegaan met het omzetten van het VO naar een DO. We hebben plattegronden van alle verdiepingen en het dak. Daarnaast is er een maquette gemaakt waarvan wij een paar foto's hebben gemaakt. Het copyright hiervan ligt bij Bear architecten en Michiel Clercx. Tevens hebben we alle maquettes van het veld naast elkaar gezet.

De Noordegevel